καλωσηρθατε στον ελληνικο συνδεσμο βιοαεριου

Ο Eλληνικός Σύνδεσμος Βιοαερίου, αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο και ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου και λιπάσματος. 

Νεα & Δραστηριοτητες

Οι πιονεροι του Βιοαεριου

Την αξιοποίηση της τεχνολογίας του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, αρχίζουν να στρέφονται αγελαδοτρόφοι από την περιοχή της Θράκης, καθώς έτσι δεν θα ρυπαίνουν το περιβάλλον και θα κερδίζουν χρήµατα από τη χρήση των λυµάτων